NATURA - Zakład Ochrony Środowiska
Ochrona środowiska i azbest

Europejski Fundusz Społeczny

Ochrona środowiska
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Projekt współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

O firmie

Odpady niebezpieczne

Zakład Ochrony Środowiska NATURA jest dostawcą wysokiej jakości kompleksowych usług z zakresu ochrony środowiska. Firma dostosowuje się do potrzeb konkretnych Klientów, będąc profesjonalnym partnerem.

Oferujemy m.in. obsługę konsultingową w sprawach dotyczących prawnej ochrony środowiska oraz działania z zakresu:

  • ochrony środowiska w procesie inwestycyjnym, w tym prawnych aspektów przeprowadzania ocen oddziaływania na środowisko,
  • planowania i programowania działań związanych z ochroną środowiska i ochroną zdrowia.

Zapewniamy efektywną pomoc w rozwiązywaniu problemów ekologicznych oraz problemów związanych z prawnym dostosowywaniem się do norm unijnych.

Dbamy o harmonijne współistnienie ze środowiskiem przyrodniczym.

Naszą ofertę wzbogacamy o opracowania z zakresu GIS - Systemów Informacji Przestrzennej. Świadczymy szereg usług ww. zakresie począwszy od doradztwa, poprzez stopniowe wdrażanie, na pełnych projektach kończąc. Świadczymy usługi również w zakresie:

  • pozyskiwania,
  • tworzenia,
  • przetwarzania,
  • analizowania
danych posiadających odniesienie przestrzenne.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Copyright © 2006 Zakład Ochrony Środowiska NATURA. All rights reserved. SUPREMO Strony Internetowe
Ochrona Środowiska
Azbestem