NATURA - Zakład Ochrony Środowiska
Ochrona środowiska i azbest

Oferta

Środowisko

Europejski Fundusz Społeczny

Ochrona środowiska
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Projekt współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i Kary Informacyjne Przedsięwzięcia

Odpady niebezpieczne

Raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko to opracowanie, które może być wymagane do uzyskania:

  • decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia.

Decyzja taka niezbędna jest do otrzymania:

  • pozwolenia wodnoprawnego,
  • decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu,
  • pozwolenia na budowę i zmianę sposobu użytkowania,
  • decyzji na sposób prowadzenia robót,
  • decyzji o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia.

Oto niektóre z przedsięwzięć wymagające opracowania raportu oddziaływania na środowisko: lakiernie, myjnie, warsztaty samochodowe, drogi, stacje benzynowe, zakłady przemysłowe, rzemieślnicze... i inne...

Pełną listę przedsięwzięć zawiera Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2010 r. Nr 213, poz. 1397).

Nasza firma specjalizuje się w opracowaniach Raportów dla:

  • zespołów turbin wiatrowych,
  • stacji paliw,
  • kopalni kruszyw naturalnych,

Przeprowadzamy analizy oddziaływania akustycznego turbin wiatrowych w celu optymalnej lokalizacji na danym terenie. Z analizy każdego wariantu przedstawiamy wnioski przydatne Klientowi w celu dobrania odpowiednich parametrów. Na życzenie Klienta analizujemy przedmiotowy teren by określić najkorzystniejsze parametry turbin możliwe do zastosowania.

analiza terenu analiza hałasu analiza hałasu

Opracowujemy również szczegółowe i obszerne Karty Informacyjne Przedsięwzięcia, zawierając w nich m.in. symulacje rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń powietrza, hałasu. Pozwala to w wielu przypadkach uniknąć przeprowadzania skomplikowanej i długotrwałej oceny oddziaływania na środowisko wraz z opracowaniem Raportu OOŚ. Nasi Klienci dzięki temu oszczędzają czas i pieniądze.

Copyright © 2006 Zakład Ochrony Środowiska NATURA. All rights reserved. SUPREMO Strony Internetowe
Ochrona Środowiska
Azbestem