NATURA - Zakład Ochrony Środowiska
Ochrona środowiska i azbest

Oferta

Środowisko

Europejski Fundusz Społeczny

Ochrona środowiska
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Projekt współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zabytki

GIS

Opracowujemy Gminne Programy Opieki nad Zabytkami

Ogólna koncepcja kształtu „Programu Opieki nad Zabytkami”:

 1. Cel i zadania Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami;
 2. Uwarunkowania zewnętrzne ochrony zasobów dziedzictwa kulturowego;
 3. Charakterystyka zasobów zabytków Gminy;
 4. Stan zachowania zabytków – ocena szacunkowa;
 5. Ewidencja zabytków Gminy;
 6. Uwarunkowania wewnętrzne ochrony zasobów dziedzictwa i krajobrazu kulturowego;
 7. Instrumentarium realizacji gminnego programu opieki nad zabytkami;
 8. Kierunki działań dla realizacji gminnego programu opieki nad zabytkami;
 9. Charakterystyka wybranych instrumentów finansowania opieki nad zabytkami;
 10. Monitoring działania gminnego programu opieki nad zabytkami.

„Gminny Program Opieki nad Zabytkami” będzie zgodny z art. 87 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie i opiece nad zabytkami.

Oferujemy wykonanie Gminnej Ewidencji Zabytków zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem. Ewidencja posiadała będzie karty adresowe zabytku nieruchomego, zawierające następujące rubryki:

 1. nazwa;
 2. czas powstania;
 3. miejscowość;
 4. adres;
 5. przynależność administracyjna;
 6. formy ochrony;
 7. opracowanie karty adresowej;
 8. fotografia z opisem wskazującym orientację albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym
Przykładowa karta.
 • Tworzymy i przerabiamy rejestry zabytków a także gminne ewidencje zabytków na potrzeby GIS
 • Tworzymy mapy obszarów i obiektów zabytkowych oraz podłączamy do każdego obiektu karty informacyjne.

Dzięki temu powstaje interaktywna mapa zawierająca szereg informacji o zabytku z bezpośrednim dostępem do jego karty oraz fotografii.

ewidencja zabytkw opieka nad zabytkami ochrona zabytkw
Copyright © 2006 Zakład Ochrony Środowiska NATURA. All rights reserved. SUPREMO Strony Internetowe
Ochrona Środowiska
Azbestem