NATURA - Zakład Ochrony Środowiska
Ochrona środowiska i azbest

Oferta

Środowisko

Europejski Fundusz Społeczny

Ochrona środowiska
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Projekt współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

GIS - Systemy Informacji Przestrzennej

GIS

Świadczymy usługi w zakresie pozyskiwania, tworzenia, przetwarzania i analizowania danych przestrzennych. Większość danych gromadzonych w Jednostkach Samorządu terytorialnego ma odniesienie przestrzenne, ale tylko niektóre jednostki wykorzystują ten fakt by sprawnie i efektywnie zarządzać tymi danymi.

Budujemy Systemy Informacji Przestrzennej w oparciu o darmowe oprogramowanie, co staje się alternatywą dla kosztownych systemów o wartości kilku milionów złotych, na które nie stać większości jednostek samorządowych.

Pozyskujemy, przetwarzamy i integrujemy dane przestrzenne bezpośrednio z terenu jak również z cyfrowych i analogowych map oraz innych dokumentów archiwalnych. Dane pozyskujemy także z wielu jednostek i instytucji.

Tworzone przez nas systemy umożliwiają dodawanie aktualizację danych oraz rozbudowę we własnym zakresie.

Copyright © 2006 Zakład Ochrony Środowiska NATURA. All rights reserved. SUPREMO Strony Internetowe
Ochrona Środowiska
Azbestem