NATURA - Zakład Ochrony Środowiska
Ochrona środowiska i azbest

Oferta

Środowisko

Europejski Fundusz Społeczny

Ochrona środowiska
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Projekt współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Inwentaryzacje zieleni

Odpady niebezpieczne
 1. Wykonujemy inwentaryzacje dendrologiczne:

  • terenów miejskich,
  • terenów przeznaczonych pod inwestycje,
  • w obszarach pasów drogowych,
  • terenów parków miejskich, wiejskich, podworskich,
  • terenów osiedlowych.
 2. Sporządzamy wnioski o zezwolenie na wycinkę/przesadzenie drzew i krzewów wraz z załącznikami graficznymi.
 3. Przygotowujemy same załączniki graficzne do wniosku o wycinkę/przesadzenie drzew i krzewów.
 4. W imieniu Klienta prowadzimy całe postępowanie do wydania decyzji o zezwoleniu na usunięcie/przesadzenie drzew i krzewów wraz z uczestnictwem podczas wizji lokalnej z przedstawicielem organu wydającego decyzje.
 5. Przygotowujemy wyceny opłat i kar za wycinkę/zniszczenie drzew i krzewów na podstawie aktualnych stawek i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Inwentaryzacja sporządzana przez naszą firmę jest wykonywana w technologii GIS jako interaktywna mapa umożliwiająca prezentacje i wizualizację różnych cech zinwentaryzowanych obiektów [gatunek, zasięg korony, pierśnicę, wysokość, zdrowotność itp.]

Przetwarzamy inwentaryzacje wykonane w różnych technologiach [papierowych, cyfrowych, CAD, COREL, JPG] na technologie GIS. Archiwalne opracowania zostają przetworzone do postaci cyfrowej. Wszelkie materiały dotyczące zieleni w danej jednostce zostają sprowadzone do jednego formatu i mogą być dzięki temu wykorzystywane w jednym miejscu i jednym czasie. Ułatwia to przeprowadzanie wielu prostych oraz bardziej skomplikowanych analiz.

Inwentaryzacje w technice tradycyjnej.

inwentaryzacja drzew inwentaryzacja drzew

Inwentaryzacje z zastosowaniem technik GIS.

Inwentaryzacja zieleni inwentaryzacja parku inwentaryzacja parku inwentaryzacja parku inwentaryzacja parku inwentaryzacja parku
Copyright © 2006 Zakład Ochrony Środowiska NATURA. All rights reserved. SUPREMO Strony Internetowe
Ochrona Środowiska
Azbestem